Sectorpremies 2019

0
46853

Sectorpremies 2019
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de op 9 oktober door het UWV vastgestelde premiepercentages voor de sectorfondsen goedgekeurd.


Download Besluit vaststelling Sectorpremies 2019


Differentiatie naar Premiegroep
De sectoren Agrarisch bedrijf, Bouwbedrijf, Horeca algemeen, Uitzendbedrijven, Culturele instellingen, Schildersbedrijf kennen een differentiatie naar premiegroep.

Sector 52 Uitzendbedrijven premies 2019

Uitzendbedrijven
De premies binnen de Uitzendbedrijven zijn gedifferentieerd naar soort activiteit. Voor de werkgever is de gedifferentieerde premie die behoort bij de premiegroep, van belang en niet de sectorpremie.

Binnen de andere vijf sectoren vindt deze plaats op basis van het soort contract van de werknemers. Voor werknemers met een contractduur korter dan één jaar betaalt de werkgever de hoge premie en voor werknemers met een contractduur van één jaar of langer betaalt de werkgever de lage premie.

Bron: Staatscourant, 31 oktober 2018, nr 60744