Wednesday 21 October
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Handig, data driven recruitment, maar welke data gebruik je?

50
Bij het inzetten van een e-assessment is het belangrijk dat wat je meet ook is wat je wilt weten. Inzicht in soft skills, dat klinkt leuk, maar welke data heb je nu precies nodig om het succes van de kandidaat het beste te voorspellen?

CAO Metalektro, hoe bepaal je de inlenersbeloning?

397
De cao Metalektro staat ook wel bekend als de cao Grootmetaal. Vorige keer heb ik de cao Metaal en Techniek toegelicht, ook wel bekend als de cao Kleinmetaal. Wat is het verschil tussen beide cao's? En hoe bepaal je de inlenersbeloning voor uitzendkrachten?

Lowlands-model voor de platformgeneratie

547
Een Lowlands-model voor school, werk en sociaal leven slaat aan bij millennials. Daar spelen platforms handig op in. Om jongeren succesvol te laten zijn, is het misschien belangrijker dat ze zich een leven lang kunnen ontwikkelen, dan ze een vaste baan te garanderen. Wat betekent dit voor vakbonden?

De oproeptermijn van vier dagen

1053
De vier dagen oproeptermijn voor de oproepovereenkomst is een minimum. Langere oproeptermijnen zijn welkom. Kortere oproeptermijnen in beginsel niet, tenzij dat bij cao is bepaald en dan niet korter is dan 24 uur.

Hoe (on)bevooroordeeld selecteer jij sollicitanten?

331
Veel recruiters vertrouwen bij de selectie van sollicitanten op hun onderbuikgevoel. Is dat een goede voorspeller van de beste keuze? Een mismatch kost tijd, dus geld en het ondermijnt het vertrouwen van kandidaten en opdrachtgevers in jouw dienstverlening.

CAO Metaal en Techniek, hoe bepaal je de inlenersbeloning?

747
De cao Metaal en Techniek kent een scala aan vergoedingen en toeslagen, een ADV-regeling die voor de uitzendbranche heel specifiek wordt ingevuld en een uitgebreid handboek referentiefuncties. Hoe bepaal je nu de inlenersbeloning voor uitzendkrachten?

Overheid jaagt recessie aan met WAB

2919
Wanneer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 2020 ingaat zal de eerste grote ontslaggolf al hebben plaatsgevonden. De verwachting is dat voor het einde van dit jaar afscheid genomen wordt van vele duizenden mensen met een bepaalde tijdscontract.

Oproepovereenkomst, payrollovereenkomst of uitzendovereenkomst?

1240
Ken je de verschillen tussen deze overeenkomsten? Kun je aan bestaande, oude en nieuwe arbeidsovereenkomsten de juiste juridische kwalificatie geven? Inventariseer als werkgever wat voor en hoeveel arbeidsovereenkomsten je hebt binnen je bedrijf.

Aanpassing inlenersbeloning met terugwerkende kracht?

1251
De inlenersbeloning wordt gebaseerd op de informatie van de inlener. Hoe moet de betreffende bepaling in de cao voor uitzendkrachten worden uitgelegd? (in deze rechtszaak: artikel 22 lid 3 NBBU-cao). Er is geen aanpassing nodig van de beloning met terugwerkende kracht, volgens het gerechtshof. Tenzij sprake is van opzet of kennelijk misbruik.

Is een uitzendovereenkomst met uitzendbeding een oproepovereenkomst?

1024
Is een uitzendovereenkomsten met uitzendbeding vanaf 1 januari 2020 gelijk aan een oproepovereenkomst? Het antwoord is afhankelijk van twee vragen: 1. Is er sprake van een vaste arbeidsomvang en 2. heeft de werknemer recht op loon wanneer hij niet heeft gewerkt?

CAO Bakkersbedrijf, hoe bepaal je de inlenersbeloning?

454
Hoe bepaal je de inlenersbeloning voor de uitzendkracht? Het bakkersbedrijf kent een uitgebreide cao waarin onderscheid wordt gemaakt tussen twee typen ondernemingen: de ambachtelijke bakkerij en de industriële bakkerij.

Na een jaar AVG, hoe zit het nu met die torenhoge boetes?

911
De Autoriteit Persoonsgegevens gaf eerst voorlichting, maar nu komt er aandacht voor handhaving. De toezichthouders zaten in de tussentijd niet stil. In deze column een overzicht van cases en boetes.

WAB – wanneer is een arbeidscontract een ‘oproepovereenkomst’?

1814
Veel werkgevers beseffen onvoldoende of ze overeenkomsten hebben gesloten, die per 1 januari 2020 definiëren als een oproepovereenkomst en welke gevolgen daaraan verbonden zijn. Bijgaand schema geeft hen duidelijkheid.

Banenafspraak en nieuw beschut werk in gevaar

390
Arbeidsbeperkten uit deze doelgroep worden benadeeld, omdat zij niet uitgezonderd worden van het payrollregime uit artikel 8a Waadi. Welke bezwaren zijn daar tegenin te brengen? Kan de regering hen in de kou laten staan?

Nieuwe CAO voor Uitzendkrachten, wat zijn de wijzigingen?

3491
Wat verandert er? De aanpassingen per september kunnen voor werknemers positieve gevolgen hebben, terwijl de impact op de uitlener beperkt is. Veel ingrijpender zijn de wijzigingen per 30 december. Lees dit overzicht.

De tijd is rijp voor permanente educatie

184
Wijzigingen in wet- en regelgeving vormen een uitdaging voor werkgevers in de flexbranche. Met een systeem van permanente educatie (PE) kan de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) actuele kennis borgen bij de medewerkers.

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS