Premiepercentages StiPP 2019

0
1308

Premiepercentages StiPP 2019

De gegevens waarmee werkgevers in 2019 de premie berekenen, zijn bekend gemaakt. Er kunnen nog kleine aanpassingen op komen. Begin 2019 met StiPP wanneer de cijfers definitief zijn.

Een hogere franchise en maximum pensioengevend uurloon
Zowel de uurfranchise als het maximum pensioengevend uurloon zijn verhoogd. Deze verandering heeft gevolgen voor de te betalen premie. Bij een ongewijzigd salaris, zal de pensioenpremie licht dalen.

Uurfranchise
De uurfranchise voor de Plusregeling en de Basisregeling voor 2019 is gesteld op € 6,64 per uur. Het maximaal pensioengevend uurloon voor 2019 bedraagt € 29,88.

Meer informatie vindt u in het bericht van StiPP.

Bron: StiPP, 10 december 2018