Akkoord CAO VVT 2012-2013
Naam

CAO VVT

Looptijd
De looptijd van de nieuwe CAO is van 1 maart 2012 tot 1 september 2013.


Loonsverhogingen
2,2% salarisverhoging


Arbeidsvoorwaarden
- De speciale salarisschalen voor jongeren worden afgeschaft

- Verhoging van 30% van het wachtgeld voor kraamverzorgenden

- Uitbreiding van de compensatieregeling voor de onregelmatigheidstoeslag in de thuiszorg


Download CAO: