Akkoord CAO VVT 2013-2014
Naam

CAO VVT

De werkgevers wisten afspraken te maken met vakbonden Nu'91, CNV en FBZ.
De vakbond Abvakabo FNV is vlak voor het akkoord bereikt werd uit de onderhandelingen gestapt.

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 september 2013 tot 1 september 2014.

Loonsverhogingen
Een eenmalige uitkering van 0,8% van het jaarsalaris.
Een structurele loonverhoging van 1,0 % vanaf 1 januari 2014.
Verhoging van de eindejaarsuitkering per 1 juli 2014 met 0,2%.

Arbeidsvoorwaarden
- Medewerkers met een nulurencontract krijgen in 2014 allemaal het aanbod voor een arbeidscontract voor een bepaald aantal uren.
- Beperking van de inzet van oproepkrachten tot onvoorzienbare en onplanbare situaties die voortkomen uit vragen van cliënten en/of door uitval van personeel.
- Er wordt uitvoering gegeven aan het werkgelegenheidsplan dat vorige week door ActiZ is gelanceerd.


Download CAO: