AVV CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2010-2012
Naam

CAO Schoonmaak

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2010-2012.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.


Download CAO: