Onderhandelaarsakkoord CAO Bakkersbedrijf 2020-2021
Naam

CAO Bakkers

Looptijd
Looptijd nieuwe CAO Bakkersbedrijf: 01-08-2020 t/m 30-04-2021.

Loonsverhogingen
– 0,62 % loonsverhoging per 1 januari 2021

Arbeidsvoorwaarden
De cao-loontabellen worden gewijzigd in 16t/m 20 jaar, gevolgd door 0 functiejaren e.v.
- Partnerpensioen zal vanaf 1 januari 2021 uitgevoerd worden op risicobasis. De benodigde kosten,0,43% punt van de pensioengrondslag (0,3% van het salaris),worden door werkgevers betaald op dezelfde datum.


Download CAO:

> Onderhandelaarsakkoord CAO Bakkersbedrijf 2020-2021 (17-11-20)

Bron: FNV, 25 november 2020