Onderhandelingsresultaat CAO Sime Darby Oils 2020-2021
Naam

CAO Sime Darby Unimills

Looptijd
De looptijd van de nieuwe cao is 15 maanden, van 1 juli 2020 tot en met 30 september 2021.

Loonmutaties
– 2,50% loonsverhoging per 1 juli 2020

Arbeidsvoorwaarden
- De gedifferentieerde WGA premie wordt volledig door SDO betaald.
- De werkgeversbijdrage conform de AWVN regeling wordt gecontinueerd.
- Overige afspraken in de cao blijven gehandhaafd.Download CAO:Bron: CNV Vakmensen, 19 november 2020