Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen

0
3130

Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen
Op 1 juli 2012 is de Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen in werking getreden welke de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs wijzigt in verband met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen.Doel
Met de registratieplicht wil de Nederlandse overheid beter zicht krijgen op de wijze waarop arbeidskrachten te werk worden gesteld. Zo kan fraude beter worden opgespoord. De registratieplicht zorgt voor een betere bescherming van werknemers en het bevordert eerlijke concurrentie. Deze wet heeft consequenties voor iedereen die arbeidskrachten verhuurt (uitleners) en voor iedereen die arbeidskrachten inhuurt (inleners), ook als het maar incidenteel gebeurt.

Uitzendbureau
Uitleners moeten vanaf 1 juli in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel een aantekening hebben opgenomen dat ze arbeidskrachten ter beschikking stellen. Ondernemers die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, kunnen dit via een wijzigingsformulier doorgeven aan de Kamer van Koophandel. Uitleners die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen kunnen dit telefonisch of per mail doorgeven aan de Kamer van Koophandel in hun regio.

Inleners
De wet heeft ook consequenties voor iedereen die arbeidskrachten inhuurt. Inleners mogen niet meer gebruikmaken van de diensten van uitleners die niet goed geregistreerd staan. Inleners kunnen vanaf medio juli controleren of uitleners goed geregistreerd staan op de website van de Kamer van Koophandel.

Boetes
De consequenties van het overtreden van deze wet zijn groot. Uitleners krijgen van de Inspectie SZW een boete van 12.000 euro tot maximaal 10 beschikbaar gestelde werknemers, 24.000 euro bij meer dan 10 maar minder dan 30 beschikbaar gestelde werknemers en 48.000 euro bij meer dan 30 beschikbaar gestelde werknemers. Ook inleners kunnen deze boete krijgen. Bij een tweede overtreding verdubbelen deze bedragen en bij een derde overtreding worden de bedragen 3 keer zo hoog.