Wijziging AVV CAO Particuliere Beveiliging 2020-2023
Naam

CAO Particuliere Beveiliging

Besluit: wijziging algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Particuliere Beveiliging.


Download CAO:

> AVV CAO Particuliere Beveiliging 2020-2023 (29-06-20)

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 1 juli 2020, nr. 30024.