Wijziging AVV CAO PAWW Sector Dienstverlening 2020-2022
Naam

CAO PAWW Sector Dienstverlening

Besluit: wijziging algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Private Aanvulling WW en WGA-sector Dienstverlening.


Download CAO:

> AVV CAO PAWW Sector Dienstverlening 2020-2022 (17-07-20)

Bron: het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 21 juli 2020, nr. 33086.