Wijziging AVV CAO VVT 2018
Naam

CAO VVT

Besluit: wijziging algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg.


Download CAO:

> AVV CAO VVT 2018 (28-02-18)

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 2 maart 2018, nr. 6955, onder UAWnr. nr. 11940.