donderdag 4 maart
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Intrekken, verplaatsen of afschrijven van vakantie; wat mag, moet en kan?

25492
In deze corona-crisis onderzoeken werkgevers omwille van hun cashflow hoe zij invloed kunnen uitoefenen op kostenposten voor en/of aanspraken van werknemers. Hieronder is ook begrepen het opgebouwde vakantietegoed van werknemers. Wat mag wel en niet? Een overzicht van vragen en antwoorden.

Inlenersbeloning

15510
Wat is de inlenersbeloning? En wat zijn de gevolgen van de wijzigingen in de NEN-norm per 1 juli 2014? Vanaf 1 januari 2015 moet ook in de ABU CAO de inlenersbeloning vanaf de eerste dag toegepast worden. Inlenersbeloning is iets anders dan CAO-beloning. Dat maakt de toepassing ingewikkeld. Het eenvoudigste ijkpunt voor een juiste toepassing is het juiste uurloon. Helaas zijn nog in weinig cao’s uurlonen afgesproken en moet het periodeloon dus worden omgerekend naar een uurloon.

ADV, wat doet u ermee?

13041
Er zijn veel mogelijkheden om ADV te berekenen. Hoe bepaalt u het percentage? Welke waarde kent u eraan toe? Marcel Reijmers licht de varianten toe.

Nieuwe CAO voor Uitzendkrachten, wat zijn de wijzigingen?

9158
Wat verandert er? De aanpassingen per september kunnen voor werknemers positieve gevolgen hebben, terwijl de impact op de uitlener beperkt is. Veel ingrijpender zijn de wijzigingen per 30 december. Lees dit overzicht.

Sectorverloning afgeschaft: wat zijn de gevolgen?

8789
Op 24 mei heeft minister Asscher flexwerk duurder gemaakt. Bedrijven die personeel ter beschikking stellen, krijgen nieuwe loonheffingsnummers. Wat betekent dit?

Nieuwe inzichten transitievergoeding uitzendbureaus

7171
Hof Den Bosch werpt nieuw licht op toekenning transitievergoeding bij opvolgend werkgeverschap.

Uw kostprijs en de Wet Arbeidsmarkt in Balans

6173
De WAB komt er echt. Welk effect heeft die op de kostprijsfactor voor uitzenden en payrolling? De kostprijsfactor is het getal waarmee bruto bedragen worden vermenigvuldigd en bij elkaar leiden die tot de kostprijs in geld.

Uitspraak Care4Care/StiPP zorgt voor kortsluiting!

5959
De uitspraak van de Hoge Raad zorgt voor kortsluiting met de Ontslagregeling.

Grootste crisis? Les van Goldschmeding

5866
In 2012 sprak ik Frits Goldschmeding over de marktontwikkelingen. Hij wist toen niet dat corona zou toeslaan, maar voorspelde wel dat er in 2019 een dip zou komen en dat we er weer uit zouden komen. 'Want,' zo zei hij, 'de echte economie wint altijd'. Dus, uitzenders, hou u daaraan vast.

Onjuiste factuurnummers – grote belasting gevolgen

5748
Een van de belangrijkste aspecten bij een controle van de Belastingdienst, is het vaststellen van de volledigheid van de verantwoorde omzet. Hierbij is een juiste en vooral opeenvolgende nummering van de facturen van belang, want de Belastingdienst wil weten of er geen facturen buiten de boeken blijven. Hoe zit dat in diverse situaties, zoals bij facturering van uitzendkrachten, facturering bij inleen/doorleen en facturering tussen intermediairs en zzp'ers?

Inlenersbeloning, straks is het zover…

5406
Marcel Reijmers: lancering van online tool CAOWijzer voor het bepalen van de Inlenersbeloning.

Reiskostenvergoeding ABU-cao versus inleners-cao

4822
Regeling reiskostenvergoeding uit de ABU-cao en inleners-cao, soms net twee botsende auto’s.

Help, de opdrachtgever wil persoonsgegevens!

4384
In welke situaties is het verstrekken van persoonsgegevens toegestaan? Hoe zit dat met een VOG of het BSN? Uitleg van de richtlijnen aan de hand van enkele voorbeelden.

Uitlener, let op uw AOW’ers! – update

4346
Let op kostprijs en arbeidsrechtelijke situatie bij uitzenden van pensioengerechtigden per 1 juli 2016.

Transitievergoeding in de flexbranche

4211
Hoe kan de transitievergoeding in de flexbranche worden berekend? De grondslag is meer dan alleen het bruto loon.

Payrollbranche wordt slagveld

Welke gevolgen heeft de payroll wetgeving waar minister Asscher aan werkt? Kom naar het seminar 19 november a.s.

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS