donderdag 4 maart
Het laatste nieuws uit de flexbranche op één plek

Twee cao’s in één werkweek, hoe bereken je het uitzendloon?

658
Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een medewerker in één week twee verschillende uitzendingen heeft. Van welke Normale Arbeidsduur (NAD) ga je dan uit? Wat doe je met de berekening van overuren en opbouw van reserveringen? Linda Bol, Inspecteur bij Bureau Cicero, zet het op een rij.

Grip op ziekteverzuim als verdienmodel?

629
Veel flexwerkgevers zijn onvoldoende op de hoogte van de cijfers en de mogelijkheden waarmee je als werkgever zicht krijgt op het ziekteverzuim. Er kan meer en veel medewerkers zijn bereid om hulp en ondersteuning te aanvaarden.

Rechtszaak tegen de Minister over de verplichte cao-ABU

2719
| Download CAO Uitzendkrachten (ABU) » | 30 november 2010 De cao-ABU is nu algemeen verbindend verklaard, maar blijft dat ook zo? En wat zijn de...

Soms weet de ene hand van SZW niet wat de andere doet

842
Donderdag mag ik in de hoorzitting van de Tweede Kamer mijn visie geven op de Participatiewet. Deze wet liep vast in de uitvoering. Soms weet de ene hand van het ministerie van SZW niet wat de andere doet.

Dag VAR, hallo Modelovereenkomst

2033
Invoering wet DBA: opdrachtgever en zzp’er moeten hun contracten onder de loep nemen.

StiPP discussie nadert ontknoping

3563
Moet een werkgever een allocatiefunctie hebben om uitzendwerkgever te zijn? Adviezen aan de Hoge Raad in twee zaken.

Geen werkingssfeer ABU-cao? SNCU buitenspel

692
Hof Den Bosch zet SNCU buitenspel in zaak tegen Synapsis B.V. Is het een uitzendbureau? Is er sprake van 'leiding en toezicht'?

ADV, wat doet u ermee?

13041
Er zijn veel mogelijkheden om ADV te berekenen. Hoe bepaalt u het percentage? Welke waarde kent u eraan toe? Marcel Reijmers licht de varianten toe.

Sectorverloning afgeschaft: wat zijn de gevolgen?

8789
Op 24 mei heeft minister Asscher flexwerk duurder gemaakt. Bedrijven die personeel ter beschikking stellen, krijgen nieuwe loonheffingsnummers. Wat betekent dit?

Gelukzoekende ziekmelder en eigenrisicodrager Ziektewet

1189
Wat als een uitzendkracht zich vrijwel direct na het sluiten van de uitzendovereenkomst ziek meldt? Op zich gebeurt dit wel vaker, maar in deze specifieke gevallen was het duidelijk dat de uitzendkracht voorafgaand aan het ondertekenen van de uitzendovereenkomst al wist dat hij zich ziek zou gaan melden.

F(r)ictie rondom Wet DBA

776
Werkzaamheden van zzp-interimmers bij Wet DBA leiden wel of niet tot (fictief) dienstverband? Het hangt af van details.

Verlonen in vaksectoren 2017

2559
Ook in 2017 is het voor uitleners aantrekkelijk om te verlonen in vaksectoren. Marcel Reijmers schetst de kansen en risico's.

Gerechtshof: inconveniënten onderdeel van inlenersbeloning

2012
Het Gerechtshof Den Haag oordeelde op 15 januari 2019 dat zogenoemde ‘inconveniënten’ onderdeel uitmaken van de inlenersbeloning uit de NBBU-cao. Naar onze mening slaat het gerechtshof de plank volledig mis.

De waarde van uitzenden vandaag met het oog op morgen

264
De waarde van uitzenden vandaag met het oog op morgen Op 13 mei jl. was het jaarlijkse ABU-congres. Opnieuw een bijeenkomst met voor mij veel...

Lekker in je vel door voeding

312
Heb je vakantie of ben je aan het werk in deze warme zomerweken? Voeding heeft invloed op hoe je je voelt!

Leidt een proeftijd van vijf maanden tot meer contracten voor onbepaalde tijd?

741
De onzekere periode voor werknemers kan onder de WAB worden verlengd tot maximaal vijf maanden. Helpt dit? Het verlengen van de proeftijd naar maximaal vijf maanden is één van de voorstellen uit het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans. Hoe is de regelgeving nu?

LAATSTE NIEUWS

INTERVIEWS

COLUMNS