AVV CAO VVT 2012-2013

0
13036


17 december 2012

AVV CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2012-2013 (VVT)

Download: AVV CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2012-2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 7 december 2012, nr. 17667, onder UAWnr. nr. 11378.