AVV CAO VVT 2013-2014

0
23433


8 oktober 2013

AVV CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2013-2014 (CAO VVT)

Download: AVV CAO VVT 2013-2014

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2013-2014.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 9 oktober 2013, nr. 25763, onder UAWnr. nr. 11466.