Privacy statement

Update 23 mei 2018

Inleiding

Deze site is eigendom van FlexNieuws B.V., onderdeel van de HelloFlex group. De HelloFlex group hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar klanten, opdrachtgevers, leveranciers, intermediairs, werknemers, werkzoekenden en te bemiddelen zelfstandigen.
Met dit statement informeren we alle bezoekers van de site over welke gegevens we van ze verzamelen, waarvoor en hoelang we ze bewaren. Een en ander conform de wettelijke bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Wie is verantwoordelijk?

FlexNieuws B.V. is een nieuwsplatform waar nieuws geplaatst wordt over de flexbranche, over wet- en regelgeving en over cao’s. Op de site worden persoonsgegevens verwerkt. FlexNieuws B.V. is in dezen als verwerkingsverantwoordelijke te beschouwen, omdat ze doel en middelen van deze verwerking vaststelt.

2. Voor welk doel verzamelen we jouw persoonsgegevens?

– Om de wekelijkse nieuwsbrief te verzenden;
– Eventueel met expliciete toestemming nadere informatie en marketingberichten te zenden.
– We gebruiken ook persoonsgegevens om het gebruiksgemak van de website te verbeteren.

3. Welke gegevens verwerken we?

Ten behoeve van verzending van onze gratis nieuwsbrief, waarvoor je je kunt aanmelden als abonnee:
– voornaam
– E-mailadres

Ten behoeve van marketingdoeleinden of aangepaste online advertenties, op vrijwillige basis:
– tussenvoegsel
– achternaam
– geslacht
– functie
– bedrijfsnaam

Hierbij leggen we vast wat je voorkeur heeft: wel/geen verzending per E-mail of aangepaste online advertenties.

Ten behoeve van jouw mogelijkheid om berichten te posten vanuit onze site op de sociale media van je voorkeur (wij faciliteren dat voor Twitter, Facebook, LinkedIn) en om mensen door te kunnen linken naar websites van adverteerders.

Ten behoeve van het plaatsen van vacatures en advertorials.

4. Op welke wettelijke grondslagen verwerken we je gegevens?

We verwerken jouw gegevens op basis van jouw toestemming en op basis van een gerechtvaardigd belang om het gebruiksgemak op de website te verbeteren.

5. Derden

Hosting partner (Dutchcloud), E-mailprovider (MailChimp, in VS op basis van privacy shield). Verder eventuele derde partijen zoals Google voor analyse doeleinden, social media (Twitter, Facebook, LinkedIn), en eventueel adverteerders. We zullen jouw gegevens niet delen met andere derden, tenzij met je toestemming of tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

6. Wat zijn je rechten (en plichten)?

Je kunt je gegevens zelf up-to-date houden of je afmelden voor onze nieuwsbrief en andere diensten via de link ‘afmelden’ in de footer van onze nieuwsbrief.
Voor de uitoefening van je rechten kun je bij ons terecht. Zie hiervoor de onderstaande contactgegevens. In het kort heb je het recht om je gegevens in te zien of te wijzigen.

7. Welke beveiligingsmaatregelen treffen we?

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. We houden onze software up-to-date en maken gebruik van een professioneel hostingbedrijf in Nederland.

8. Bewaartermijn

Je gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor het doel, zolang als je toestemming hebt gegeven.
Als de toestemming voor de verwerking van de gegevens wordt ingetrokken, een wissingverzoek wordt gehonoreerd, zullen we je gegevens direct verwijderen of anonimiseren.

9. Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct aan ons te melden via datalek@helloflexgroup.com.
We wijzen je er ook op dat je een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat we jouw persoonsgegevens niet conform de wet behandelen.

10. Wijzigingen

Periodiek wijzigen we dit statement. Deze versie is de versie van 23 mei 2018.

11. Contactgegevens

redactie@flexnieuws.nl

FlexNieuws B.V.
Julianalaan 1
1213 AP Hilversum
035-646 4400

12. Gebruik van cookies

Bekijk onze Cookie policy om te lezen welke cookies wij gebruiken.

13. Vragen, opmerkingen of klachten?

Over FlexNieuws: redactie@flexnieuws.nl

Onze Functionaris Persoonsgegevens is te bereiken via: persoonsgegevens@helloflexgroup.com